سیستم انتقال قدرت پیشرفته

مهندسی پویا مکاترونیک البرز
سیستم انتقال قدرت پیشرفته

مجموعه آموزشی دیزل

مجموعه آموزشی موتور وسیستم انتقال قدرت دیزل نیسان TD27 /ایسوزو/ولوو و…   دارای گیربکس معمولی واتومات جهت آموزش مباحث سیستم های مولد قدرت، انتقال قدرت

ادامه مطلب »