جزوه آموزشی سوخت رسانی انژکتوری،جرقه زنی مگان

این جزوه شامل :سیستم مدیریت سوخت رسانی، وجرقه زنی، مدار کاهش آلایندگی(کنیستر، کاتالیست،پمپ دمنده هوا ، EGR)، مکانیزم میل سوپاپ متغیرVVTI & CVVT

download_button